TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG

🌼 Mô tả công việc:
– Tiếp nhận và lưu ý học viên khi đếnlớp
– Giải thích các vấn đề/ thắc mắc của học viên
– Hỗ trợ giáo viên trong các công việc tại lớp và quản lý lớp học
– Có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động, chương trình khác do giáo viên và bộ phận đào tạo đưa ra,
🌼 Yêu cầu công việc:
– Sinh viên các ngành ngôn ngữ Anh, sư phạm ( từ năm 3 trở lên)
– Quan tâm đến công việc giảng dạy và lĩnh vực giáo dục
– Giao tiếp tốt, có khả năng truyền tải (tiếng Anh và tiếng Viêt)
– Có trách nhiệm với cv, thái độ tích cực, thân thiện ,nhiệt tình..
—————————————————
TEACHING ASSISTANT
⚡Job Description
– Pick up and look after the students in classes
– Explain to students anything they don’t understand if requested by teachers
– Help teachers with registers/attendance, check/record work
– Assist in monitoring students’ work and ability to follow instructions
– Other classroom duties and admin tasks given by teachers/staff
⚡Job Requirements
– University students (from first to third year)
– Passion and interest in Teaching & Education
– Good communication skills (in both English and Vietnamese)
– Customer-oriented, friendly, patient, proactive, and highly organized