Khảo sát năng lực Ngoại ngữ CĐR sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ CĐR cho sinh viên , học viên Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN năm 2022 . Chi tiết tại đây

http://ktdbclgd.ufl.udn.vn/…/2022/05/87-DHNN-KTDBCLGD.pdf Trung tâm Ngoại ngữ iMaster Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp ôn thi CĐR . Liên hệ trung tâm để được tư vấn miễn phí và có lộ trình học phù hợp .