Thi cấp chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN thông báo lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Quốc gia năng lực Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Viet Nam ( thi sinh tự do ) tháng 8,9/2022 .

Chi tiết tại đây http://ufl.udn.vn/…/trang-truong-dao-tao/1652347400.html

Trung tâm Ngoại ngữ iMaster Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp ôn thi B1 Vstep. Liên hệ trung tâm để được tư vấn miễn phí và có lộ trình học phù hợp . 02366 293 119