Tiếng Anh thiếu nhi

Đây là lứa tuổi vàng để bắt đầu và hòa nhập trong môi trường học tập một ngôn ngữ mới, Trung Tâm Ngoại Ngữ Imaster cung cấp các khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi phù hợp với độ tuổi giúp các em tiếp cận và phát triển khả năng học Tiếng Anh của mình, tự tin chính phục các kỳ thi mang tầm quốc tế .