• dang ky khoa hoc

 Liên hệ

Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin, và chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn là hợp lệ, nếu không chúng tôi sẽ không thể gởi trả lời cho bạn!

( Ví dụ: 0905. xxx .xxx )
Gmap
  • Liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN

    Address: Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Q, Hải Châu, TP Đà Nẵng

  • Tel: (+84) 236. 6293119 - Fax: (+84) 511. 3699338

    Email: ttnn@ufl.udn.vn

  Xem đường đi