• dang ky khoa hoc
[Sinh hoạt CLB Tiếng Anh] Chủ đề Trung thu (18/09/2016)
Hoạt động của các em lớp Thiếu nhi tại Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Giới thiệu DCFL
ELI teachers present this song as a goodbye gift for us
Trống cơm


KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC – ĐỢT 2 NĂM 2018

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2018

 

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra theo định dạng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học đợt 2 năm 2018.

Danh sách kết quả thi: xem tại đây.

 

Các tin khác: