• dang ky khoa hoc
CHỦ ĐỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021
[Sinh hoạt CLB Tiếng Anh] Chủ đề Trung thu (18/09/2016)
Hoạt động của các em lớp Thiếu nhi tại Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Giới thiệu DCFL
ELI teachers present this song as a goodbye gift for us

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH CỦA THÍ SINH NAT-TEST NGÀY THI 13/12/2020

Updated : 09/12/2020

Địa điểm thi:                Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
                                    131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Thời gian thi:              Ngày 13/12/2020 (Chủ nhật)
                                    Sáng:      8:30 có mặt tại phòng thi  (Cấp độ N3, N5)
                                    Chiều:    12:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N2, N4)
Vật dụng mang vào phòng thi: Giấy tờ cá nhân (CMND/ bằng lái xe/ hộ chiếu…), bút bi, bút chì, tẩy.
Lưu ý: Nếu phát hiện sai sót về thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh… thí sinh vui lòng chỉnh sửa vào ngày thi.
 
 
CẤP ĐỘ N2
PHÒNG THI: 01 (B403)         BUỔI THI: CHIỀU
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2062430001
NGUYEN THI LE HANG
20/04/1999
2
2062430002
DO THI BAO CHAU
11/08/1999
3
2062430003
LE VAN ANH
21/10/1997
4
2062430004
TRUONG THI KIM THOA
01/01/1986
5
2062430005
NGUYEN THI THANH HUYEN
10/01/1999
6
2062430006
NGUYEN THI CAM NHUNG
23/08/1998
7
2062430007
VU CONG THANH
31/03/1994
8
2062430008
NGUYEN THI VAN
29/08/1990
9
2062430009
TRUONG QUY NHA CHI
20/10/1998
10
2062430010
TRAN NGUYEN BOI TUYEN
10/10/1999
11
2062430011
NGUYEN TRAN MAI PHUONG
10/08/1999
12
2062430012
NGUYEN THI HONG DUYEN
15/06/1999
13
2062430013
PHAM THI MY MY
06/10/1995
14
2062430014
NGUYEN THI KIM YEN
09/01/1999
15
2062430015
VU THI TRANG
31/07/1999
16
2062430016
NHI
16/10/1994
17
2062430017
PHAN DANG KIET
08/08/1995
18
2062430018
HOANG THI THANH HANG
01/11/1999
19
2062430019
NGUYEN THI TRA GIANG
10/01/1999
20
2062430020
MAC HUE MAN
22/02/1998
21
2062430021
LE HONG BAO CHAU
25/02/1997
22
2062430022
HO QUE PHUONG
05/08/1999
23
2062430023
TAO QUANG BINH
16/11/1991
24
2062430024
PHAM THI THANH TAM
15/01/1999
25
2062430025
NGUYEN QUOC KHANH
22/05/1993
26
2062430026
DANG QUOC DAT
05/01/1999
27
2062430027
CAO THI HAO
27/08/1998
28
2062430028
HO THI DIEU VAN
06/09/1996
29
2062430029
DOAN DUC TIN
20/10/1988
30
2062430030
DO NGUYEN DOAN THY
12/09/1999
31
2062430031
NGO HONG LOI
04/09/1998
32
2062430032
NGUYEN NHAT MINH
27/12/1999
33
2062430033
LE THI PHUC NGOC
21/01/1994
34
2062430034
TRAN MINH HIEN
06/12/1999
35
2062430035
HUYNH THI NHI
24/01/1999
36
2062430036
NGUYEN MANH HUNG
27/02/1998
 
CẤP ĐỘ N3
PHÒNG THI: 02 (A401)         BUỔI THI: SÁNG
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2063430021
NGUYEN THI HOAI LINH
03/09/1994
2
2063430022
NGUYEN THI PHUONG UYEN
31/03/1994
3
2063430023
LE THUY TRANG
17/10/2001
4
2063430024
LE TUONG VI
01/09/1998
5
2063430025
PHAN THI QUYNH TRANG
17/12/1997
6
2063430026
NGUYEN CHU
26/04/1994
7
2063430027
CAO THI TU ANH
26/04/1998
8
2063430028
DINH THI XUAN NGUYEN
04/03/1996
9
2063430029
NGUYEN THI THUY TRANG
06/10/1992
10
2063430030
DOAN VINH PHU
23/04/1997
11
2063430031
VO THI THU THAO
17/02/1997
12
2063430032
MAI THI CHI LINH
27/11/1997
13
2063430033
HOANG BAO NGOC
15/12/2000
14
2063430034
DANG NGOC QUYEN ANH
13/10/1996
15
2063430035
HOANG HUU DUNG
07/11/1990
16
2063430036
NGO VAN PHI
12/03/1996
17
2063430037
DUONG ANH DUC
29/03/1990
18
2063430038
LUU QUANG THAI
23/09/1996
19
2063430039
PHAM ANH TUAN
20/11/1995
20
2063430040
DO HUYNH TRAM
16/02/1994
 
CẤP ĐỘ N3
PHÒNG THI: 03 (A403)         BUỔI THI: SÁNG
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2063430001
TRAN VIET ANH QUOC
08/03/1997
2
2063430002
NGUYEN DUC VINH
26/09/1997
3
2063430003
DUONG BAO CHANH
18/01/1998
4
2063430004
NGUYEN DUC THANG
14/10/2001
5
2063430005
NGUYEN THI THUY QUY
05/11/1999
6
2063430006
TRAN GIA BAO
16/01/1996
7
2063430007
CHAU THI TU
02/02/1998
8
2063430008
NGUYEN VAN DUNG
04/06/1998
9
2063430009
TRAN THI CHUNG
25/07/1993
10
2063430010
TRAN NGUYEN TAM
02/03/1992
11
2063430011
PHAN THI LANH
02/01/1991
12
2063430012
NGUYEN NGOC CHAU
25/11/1999
13
2063430013
HO THI LUC BINH
04/07/1996
14
2063430014
NGUYEN THI KHANH LY
06/02/1991
15
2063430015
NGUYEN THI HONG MINH
03/12/2001
16
2063430016
LY THI THANH BINH
02/01/1997
17
2063430017
LE VAN ANH
21/10/1997
18
2063430018
NGUYEN THI MY HANH
01/01/1996
19
2063430019
LE THI HIEN
30/08/1999
20
2063430020
DO THI THAM
03/04/1991

CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 04 (B401)         BUỔI THI: CHIỀU
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2064430001
NGUYEN THI THANH NGAN
15/10/1999
2
2064430002
PHAN QUANG MINH
26/12/2001
3
2064430003
NGUYEN THI HONG THAM
18/03/1999
4
2064430004
LE BUI THIEN AN
02/04/1999
5
2064430005
VO THI HONG DIEU
14/11/1999
6
2064430006
BUI THI TRANG
10/01/1999
7
2064430007
Y NAS
21/08/2000
8
2064430008
NGUYEN THI HOAI THANH
01/11/2001
9
2064430009
DANG THI KIEU LINH
15/04/1999
10
2064430010
HOANG THI HUONG GIANG
09/09/2002
11
2064430011
PHAM QUYNH TIEN
08/10/2001
12
2064430012
NGUYEN THI VINH HANG
1999/06/20
13
2064430013
LE HUY ANH
09/11/2002
14
2064430014
PHAN THI NGOC YEN
13/05/1997
15
2064430015
DANG THI KIM ANH
20/06/1998
16
2064430016
TRUONG MANH KIET
22/02/1993
17
2064430017
THAI LE NGUYEN PHUONG
19/08/2002
18
2064430018
VO THI HUYEN
03/01/2001
19
2064430019
TRAN THI HUONG LY
22/10/1999
20
2064430020
TRUONG BAO NGUYEN
19/03/2002
21
2064430021
TRAN SONG TUYEN
26/01/1999
22
2064430022
PHAM THI HUE
06/02/2001
23
2064430023
BUI THANH HA
23/01/1986
24
2064430024
BUI THI THU LUU
10/12/1999
25
2064430025
NGO DANG DAO
07/08/2001
26
2064430026
NGUYEN THI PHUONG THUY
09/11/1999
 
 
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 05 (A401)         BUỔI THI: CHIỀU
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2064430027
TA THI PHUONG NHI
27/10/2000
2
2064430028
MAI THI THU HA
10/06/1996
3
2064430029
NGUYEN THI LAN HUONG
13/02/1998
4
2064430030
BUI THI NGOC HIEN
01/06/1999
5
2064430031
HA THI THU HUONG
20/10/1998
6
2064430032
NGUYEN BA THAI QUY
30/10/1998
7
2064430033
PHAM THI THANH HUYEN
14/12/1998
8
2064430034
NGUYEN THI NGOC LINH
23/06/2000
9
2064430035
THON
01/01/1998
10
2064430036
DINH HOANG LAN ANH
25/08/2001
11
2064430037
PHAN NHU HUYEN
13/09/1999
12
2064430038
TRINH THI LAN OANH
14/09/2000
13
2064430039
VO THI BIEN THUY
02/11/1999
14
2064430040
NGUYEN THI GIA NGAN
28/12/1997
15
2064430041
LE THI THU BA
19/11/1999
16
2064430042
PHAM THUY LINH
10/04/1999
17
2064430043
PHAM NAM LONG
27/12/2000
18
2064430044
PHUNG HUYNH MY DUYEN
22/09/1999
19
2064430045
BUI THI THAO
20/07/1998
20
2064430046
CAO VAN DAT
24/04/1998
21
2064430047
NGUYEN THI NGA
04/01/1998
22
2064430048
NGUYEN THANH TINH
18/03/1997
23
2064430049
NGUYEN THI MEN
05/10/2000
24
2064430050
MA THI THANH MAI
31/01/2002
25
2064430051
NGUYEN THI HUYEN TRANG
11/10/2000
26
2064430052
NGUYEN VAN TAI
05/01/1999
 
 
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 06 (A402)         BUỔI THI: CHIỀU
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2064430053
DINH TRUONG DAI
01/10/2001
2
2064430054
LUU XUAN HOANG
26/11/1995
3
2064430055
MAI LE THU HIEN
04/11/1997
4
2064430056
NGUYEN THI TRA MY
02/10/1999
5
2064430057
PHAM THI KHANH PHUONG
28/02/2000
6
2064430058
TRAN THI LINH DA
04/03/1998
7
2064430059
TRAN THI NHUNG
08/06/1981
8
2064430060
DUONG QUOC DANG TUONG
22/09/2001
9
2064430061
NGUYEN THI QUYNH
07/05/1999
10
2064430062
NGUYEN KHANH QUYNH
30/05/1999
11
2064430063
DO THI DIEU HA
13/07/2001
12
2064430064
PHAN THE HOANG NINH
10/09/1994
13
2064430065
PHAN THI THUY TIEN
06/06/1998
14
2064430066
HO THI THUY HIEN
28/04/1998
15
2064430067
LE GIA PHUONG
08/08/1998
16
2064430068
NGUYEN QUANG TRUNG
24/04/1999
17
2064430069
HOANG KHANH
20/04/1996
18
2064430070
TRAN THAO SUONG
17/11/2001
19
2064430071
NGUYEN THI THANH HOA
20/11/1999
20
2064430072
DUONG THI TU TAM
29/03/1990
21
2064430073
TON NU THAO NGUYEN
27/08/1996
22
2064430074
NGUYEN THI THAO
01/07/1995
23
2064430075
NGUYEN THI LE MY
12/10/1999
24
2064430076
NGO THI TUONG VI
06/08/1998
25
2064430077
DOAN THI THU THAO
16/09/2001
26
2064430078
NGUYEN THI TIEN
10/10/1996
 
 
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 07 (A403)         BUỔI THI: CHIỀU
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2064430079
DANG THI Y NHI
23/07/1997
2
2064430080
VU THI LE
04/02/2000
3
2064430081
NGUYEN THI THUY
17/07/1999
4
2064430082
DOAN THI NGOC QUYNH
25/03/1997
5
2064430083
DUONG THI HONG NHUNG
05/05/1991
6
2064430084
NGUYEN THI HONG DUNG
20/03/1996
7
2064430085
VAN THI THUY LIEN
31/10/1998
8
2064430086
NGUYEN HOANG CHI LINH
01/02/1996
9
2064430087
HOANG MINH NGHIA
19/02/1995
10
2064430088
NGO NGOC QUYNH ANH
02/11/1998
11
2064430089
NGUYEN THI NGOC LOAN
02/01/1997
12
2064430090
LAM DUC MANH
25/08/1998
13
2064430091
NGUYEN THANH TAM
18/10/1997
14
2064430092
DINH THI PHUONG THAO
23/02/1997
15
2064430093
NGUYEN THI HONG HANH
15/04/1998
16
2064430094
H NIKA HDOK
10/01/1995
17
2064430095
HO THI CHAU THUAN
02/02/2002
18
2064430096
A BO DOI
07/05/1995
19
2064430097
HUYNH TAN HUNG
14/04/1995
20
2064430098
NGUYEN TIEN HUY
27/12/2000
21
2064430099
VAN NGOC HAI
03/09/1998
22
2064430100
PHAN VAN NAM
30/04/2002
23
2064430101
NGUYEN HIEN LAN PHUONG
19/05/2001
24
2064430102
DOAN THI MY CUONG
04/12/1995
25
2064430103
CAI NGOC ANH MY
28/10/1999
26
2064430104
PHAN HOANG BAO LONG
10/12/1997
 
 
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 08 (B401)         BUỔI THI: SÁNG
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2065430001
NGUYEN DINH HOANG LAM
17/12/2001
2
2065430002
LE THUY NHAT
06/03/2002
3
2065430003
NGUYEN THI HUONG LAN
12/11/1993
4
2065430004
TRAN XUAN MY
14/05/1992
5
2065430005
DINH SI NGOC
25/07/1996
6
2065430006
HUYNH THI DIEU LANH
15/03/2002
7
2065430007
TRAN THI HONG OANH
19/03/2001
8
2065430008
NGUYEN CONG MINH
14/01/2002
9
2065430009
NGUYEN TRAN HOANG DIEN
21/01/2004
10
2065430010
TRUONG QUANG HIEU
17/01/2001
11
2065430011
NGUYEN TRONG ON
09/04/1998
12
2065430012
PHAM PHU DO
20/03/2000
13
2065430013
NGUYEN NGOC PHUONG TRANG
17/11/2002
14
2065430014
LE THANH BINH
20/05/1998
15
2065430015
NGUYEN VAN NAM
19/12/2002
16
2065430016
NGO THI THU HA
10/01/1999
17
2065430017
VO THI PHUONG HOANG
01/05/2002
18
2065430018
PHAM THI THU THAO
29/03/2002
19
2065430019
NGUYEN THI HONG HANH
10/04/2003
20
2065430020
NGUYEN THI THU TRANG
17/06/2000
21
2065430021
TON NU THI RI
28/02/2002
22
2065430022
PHAN NGUYEN HA GIANG
11/07/2002
23
2065430023
PHAN DUY NHON
25/04/1998
24
2065430024
HOANG DIEM QUYNH
15/02/2002
25
2065430025
TANG THI NGOC TRAM
10/09/2002
26
2065430026
TRAN BAO QUOC
02/09/2002
27
2065430027
LE THI HOA
03/01/1998
28
2065430028
LE THI NGUYET
06/12/2002
 
 
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 09 (B403)         BUỔI THI: SÁNG
STT
SỐ BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN
NTNS
1
2065430029
DANG NGOC TIEN
02/08/2002
2
2065430030
PHAN THI VAN ANH
01/01/1996
3
2065430031
LAM THI MY TRAM
04/07/1998
4
2065430032
NGUYEN THI HONG AN
23/04/1999
5
2065430033
NGUYEN THI UYEN THU
26/01/1997
6
2065430034
TRAN PHUONG TRAM
15/08/1999
7
2065430035
LE THI NGOC KHANH
16/02/2002
8
2065430036
LE ANH HUY
10/04/2002
9
2065430037
CAO DUC THINH
30/11/2002
10
2065430038
NGUYEN HOANG KHANH HIEN
05/11/2000
11
2065430039
LE HUYNH DUC
22/02/2002
12
2065430040
TRUONG VIET AN
10/01/1997
13
2065430041
NGUYEN THI BAO NGOC
16/12/2002
14
2065430042
PHAN THI NHA Y
09/09/1997
15
2065430043
DAO CHAU NGOC DUY NGUYEN
04/04/2000
16
2065430044
CHAU THI NHU NGOC
09/12/2002
17
2065430045
LE VAN ANH HAO
09/03/2002
18
2065430046
VO VAN HUY
14/11/2002
19
2065430047
NGUYEN THI LOI
05/02/2002
20
2065430048
HOANG QUOC TUAN
29/07/1996
21
2065430049
DOAN THI MY THIEN
05/08/2002
22
2065430050
NGUYEN VAN TAM
02/05/1999
23
2065430051
LE DAC SONG
10/08/2002
24
2065430052
HUA THI MAI HOA
18/03/2002
25
2065430053
LA THI THU UYEN
02/01/2002
26
2065430054
NGUYEN THI THUY
11/09/2002
27
2065430055
NGUYEN THI MINH TINH
01/01/2002
28
2065430056
NGUYEN THI NGOC ANH
19/07/2002
 
 
 
 Print