• dang ky khoa hoc
[Sinh hoạt CLB Tiếng Anh] Chủ đề Trung thu (18/09/2016)
Hoạt động của các em lớp Thiếu nhi tại Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Giới thiệu DCFL
ELI teachers present this song as a goodbye gift for us
Trống cơm

Anh văn thiếu nhi - ISMART

Updated : 16/01/2014

Chương trình học: flyer, mover, starter

 
Những kiến thức các em đạt được sau khóa học:
- Có thể hiểu và sử dụng các cấu trúc cũng như những cụm từ tiếng Anh cơ bản hằng ngày trong những tình huống giao tiếp cụ thể. Có thể hiểu các mẫu câu và các biểu đạt thông thường trong những tình huống quen thuộc (ví dụ: các thông tin cơ bản về cá nhân và gia đình, mua sắm, địa lí địa phương, công việc v.v...)
- Có thể tự giới thiệu về bản thân và người khác, có thể hỏi và trả lời trong những tình huống giao tiếp hằng ngày. Có thể dùng các thuật ngữ để miêu tả lí lịch bản thân, gia đình, bạn bè và một số chủ điểm quen thuộc khác.
- Có khả năng giao tiếp căn bản, sử dụng những kỹ thuật đơn giản để nắm bắt và trao đổi thông tin trong một số tình huống quen thuộc hằng ngày.