• dang ky khoa hoc
[Sinh hoạt CLB Tiếng Anh] Chủ đề Trung thu (18/09/2016)
Hoạt động của các em lớp Thiếu nhi tại Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Giới thiệu DCFL
ELI teachers present this song as a goodbye gift for us
Trống cơm

Biên Phiên dịch

Updated : 16/01/2014

Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên các kĩ năng về biên - phiên dịch tiếng Anh.

 
Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức chuyên sâu và có cơ hội thực hành các kĩ năng biên phiên dịch nâng cao để phục vụ tốt nhất cho công việc trong tương lai.
- Đối tượng học viên: Sinh viên năm 3 và 4 thuộc Đại học Đà Nẵng
- Đội ngũ giảng viên: Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ được đào tạo thạc sĩ ở nước Anh, Úc, Mỹ và giảng viên được đào tạo chuyên sâu về biên phiên dịch ở Bỉ
- Thời gian đào tạo: 12 tuần
- Điều kiện tham gia khóa học: học lực Khá, Giỏi hoặc đạt năng lực ngôn ngữ B2, C1